Vláčky patřily v mnoha rodinách za socialismu k symbolům dětství a dnes tomu není jinak. I přes moderní technologie a propagaci automobilismu jsou vlaky stále důležitým přepravním prostředkem a můžeme k tomu vést i naše ratolesti.

parní lokomotiva v terénu

Hra je tvořivost

Šťastný je ten (nebo ta), kdo svůj život promění v tvořivou zábavu. Proto jsou také šťastnější ty děti, jimž umožníte vytvářet si své vlastní prostředí podle jejich vnitřního pocitu, invence, intuice. Mnozí lidé se poddávají iluzi, že dítě se stává osobností až v pokročilém věku, a že v raném mládí je ve všem závislé na svých rodičích. Od rodičů a některých vrstevníků si bere vzor, ovšem to děláme všichni a obvykle po celý život. A právě vzor může mít někdy velký význam v rozhodování, jaký směr našemu potomkovi nabídnout, aby jej oslovil, zaujal, a mohl se v něm nadále rozvíjet.

model parní lokomotivy

Jednou z cest, kterou praktikují někteří z nás na základě svých vlastních zkušeností, je modelářství. Říká se, že děti jsou jablka, která „nepadají od svého stromu příliš daleko“, a tak záliba rodičů může být snadno i zálibou dětí.

Mašinku Tomáš zná celý svět již déle než sto let

Modelářství se dělí na řadu oborů a možná pro někoho překvapivě jsou velice oblíbené (i v dnešní „automobilové“ době) vláčky. Jízda vlakové soupravy po kolejích fascinuje již několik generací zhruba od první poloviny dvacátého století a je známo, že mnoho dětí k nim získá vztah již velice brzy. Můžete jim to umožnit i tradiční mašinkou Tomáš hračkou. Parní lokomotiva s vagónem na uhlí je koncipována jako dopravní prostředek s lidskou tváří, je tím pádem pro malé děti přitažlivější pro vybudování důvěry v kolejová vozidla. Zdánlivě nevinná hra pak může zažehnout plamínek zvědavosti a touhy po svém vlastním prostorově uspořádaném kolejišti a dalším rozvoji vlakového modelářství, jemuž se v Česku stále věnují tisíce nadšenců.