V roce 1992 vznikl za podpory Roberta Kozla, (tehdejšího manažera divadla Sklep), Velmi zajímavý a dodnes svým posláním ojedinělý projekt s názvem Mezi ploty.

holky od barev

Hlavním motem pořadatelů byla snaha o sblížení pacientů žijících za zdmi pražské bohnické psychiatrické léčebny s ostatními “normálními lidmi” prostřednictvím účinkujících z řad zpěváků, herců a dalších umělců. Ve zmiňovaném roce 1992 se ovšem festival začal rodit ve velmi skromných podmínkách. Tehdy vystoupilo oproti dnešním 150 různých uskupení pouhých 18 kapel, na které se přišlo podívat asi dvě stovky diváků. Postupem doby se ale začaly bořit mýty a padat předsudky ohledně vztahů mezi duševně nemocnými a ostatními lidmi, a celý festival začal nabývat na rozměrech. Kulturní program se stal bohatší nejen o hudební, ale i divadelní vystoupení známých souborů, či jednotlivců. Jako doprovodný program festivalu jsou tu také zavedeny mezi návštěvníky stále oblíbenější workshopy s různými zajímavými tématy, jako arteterapie, letošní výroba, takzvaných “bosých sandálů” a mnoho dalších zajímavostí pro děti i dospělé.

Ze stovek návštěvníků se postupem let staly tisíce a pro účinkující se vystoupení na tomto projektu stalo prestižní záležitostí, i když se jedná o vystoupení bez nároku na honorář. Veškerý výtěžek ze vstupného, je totiž odevzdán právě psychiatrické léčebně, takže divák kromě příjemného zážitku přispívá zároveň všem potřebným pacientům.
obrys hlavy

Úsilí pořadatelů je vyváženo skutečně kvalitním programem a jejich snaha a vnitřní potřeba pomáhat ostatním vnesla do české kultury skutečně kvalitní projekt, který bez debat patří k jedné z nejznámějších a nejpopulárnějších událostí v Čechách. Daří se to i díky přesvědčivým slovům a činům duchovního otce Roberta Kozla. “Někdo si může myslet o některých věcech, že to je fakt úlet, ale to nevadí. Nejhorší je ustrnout.” Přijďte se přesvědčit na dvacátý sedmý ročník 25.-26. května do Prahy.