V dnešní době už se používá ve výrobě daleko více nejrůznějších postupů, než tomu bylo někdy v minulosti. Vědeckotechnický pokrok se nezadržitelně řítí vpřed a díky němu tak můžeme využívat v dnešní době i metody, jež by byly v minulost nemyslitelné, nepředstavitelné.

Po dlouhé epoÅ¡e, bÄ›hem níž si vyrábÄ›lo lidstvo vÅ¡echno prakticky výluÄnÄ› svýma vlastníma rukama, po dobách, kdy se dalo k výrobÄ› využívat leda tak vÅ¡elijaké nářadí a náÄiní a po dobÄ›, v níž pÅ™evládly ve výrobním procesu stroje, tu máme i novou dobu, v níž se dají výrobky vytvářet kromÄ› již zmínÄ›ných způsobů tÅ™eba i formou 3D tisku.

tiskárna model

Ano, dnes už je možné tisknout nejenom ploché obrazy, ale i trojrozměrné předměty. Až tak daleko už technika dospěla.

A jak konkrétnÄ› že takovýto tisk vypadá? JednoduÅ¡e se pÅ™ipraví model, podle kterého bude výrobek v tiskárnÄ› vytvoÅ™en, pak se v této 3D tiskárnÄ› nataví materiál a ten je vytlaÄován tryskou a ukládán vrstvu po vrstvÄ› tak dlouho, až je finální výrobek na svÄ›tÄ›.

Že vám to připadá jako fantazie? Není v podstatě ani divu. Vždyť jde stále o poměrně moderní a ne zase až tak moc rozšířenou technologii, a 3D tisk na zakázku je tak pro mnohé z našinců dosud neznámou věcí.

tištění 3D

Ale pÅ™esto tu tato možnost pro každého je. Když si ÄlovÄ›k usmyslí, že chce nÄ›co takto zhotovit, může se mu vyhovÄ›t. A to aÅ¥ už chce dejme tomu vytvoÅ™it nÄ›jaký propagaÄní pÅ™edmÄ›t, těžko dostupný náhradní díl, prototyp výrobku pÅ™edcházející sériové výrobÄ› nebo tÅ™eba i rovnou takové sériové výrobky. To vÅ¡e je tu možné.

A když je to možné, proÄ bychom takovou Å¡anci nevyužili, že? Je to progresivní, má to skvÄ›lý zvuk, a navíc je to provázeno i minimálním množstvím odpadu, což Äiní tuto výrobu mimo jiné i ekologickou.

A protože tu jde o něco všestranně kvalitního, má to bezesporu dobré vyhlídky do budoucnosti. A přece byste nechtěli zaostávat.