Toužíte moc nakrmit VaÅ¡e miminko mateÅ™ským mlékem a posílit tak jeho imunitu? PÅ™esto se to nÄ›kdy nedaří. Vzhledem k pestrosti a kvalitÄ› pÅ™i výbÄ›ru umÄ›lé výživy vÅ¡ak není nutno dÄ›lat si starosti. VždyÅ¥ kojenecká mléka Beba byla schválena odbornou veÅ™ejností, která sledovala mnohaleté výzkumy jejich složení. VÅ¡echny varianty pro různé vÄ›kové kategorie kojenců, a to i tÄ›ch se specifickými potÅ™ebami v souvislosti s potlaÄením žaludeÄních potíží, obsahují bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny i minerální látky v potÅ™ebném množství.

OsvÄ›dÄená umÄ›lá výživa je skvÄ›lým tipem

Odborný výzkum mÄ›l po dlouhou Å™adu let mimořádnÄ› těžký úkol. Vyprodukovat náhražku nejvzácnÄ›jší potraviny. MateÅ™ského mléka. A v kojeneckých mlécích Beba se to výrobním specialistům povedlo na nejvyšší možné úrovni. Takže nezbývá nic jiného, než pÅ™i nákupech certifikovaných výrobků ze sortimentu umÄ›lé výživy popřát rodiÄům Å¡Å¥astnou ruku. A nejmenším strávníkům, kteří vÅ¡ak mají v oblasti stravování nejvyšší nároky na kvalitu: „Dobrou chuÅ¥!“