Karel May je známý německý spisovatel, který se zabýval hlavně psaním románů. Proslavil
se hlavně knihami o Vinnetouovi, kterého určitě všichni známe.

Pro připomenutí: Tato kniha pochází z roku 1839 a celkově má tři díly. Později vyšla ještě kniha Vinnetou IV. a to v roce 1910.
knihy Karla Maye

Karlův život vůbec nebyl jednoduchý. Jeho rodina byla velmi chudá a velmi početná. Byl pátým narozeným dítětem. Všechny děti vychovávala babička, jelikož rodiče se snažili vydělávat co nejvíce peněz, aby rodinu uživili. Díky podvýživě a nedostatku potřebných vitamínů Karel trpěl nejen zrakovou poruchou ale také křivicí. Zrak se lékařům podařilo Karlovi vrátit, když mu bylo pět let.
cestovatel u moře

Ve škole se projevoval velmi nadaně a kvůli přísnému přístupu otce tvrdě studoval. O tom,
že byl velmi nadaný, nikdo neměl pochyb, jelikož hodně četl, přepisoval knihy, učil
se několik jazyků jako je například latina nebo francouzština a dokonce uměl hrát také
na klavír nebo housle.

V pozdější době se stal pomocným učitelem, ale po velmi krátké době byl kvůli aférce propuštěn. Byl dokonce falešně obviněn za krádež hodinek a byl odsouzen k šesti týdnům
ve vězení. To na něj mělo bohužel opravdu špatný dopad a to vedlo až k nervovému zhroucení.
Vinetou

Po propuštění z vězení se dopustil dalších přestupků, ale za některé z nich nebyl potrestán.
Ve vězení pak byl ještě párkrát a v tom posledním právě začal psát různé povídky do časopisů apod. Vydával je pod různými pseudonymy jako například Karel Hohental.

Později se dokonce i oženil a to s Emmou Linou Pollmerovou, ale manželství se po 13 letech rozpadlo. Zemřel v roce 1912 na otravu z těžkých kovů.

Po jeho smrti bylo dokonce založeno nakladatelství Karl-May-Verlag, které vydává jeho sebrané spisy.

Jeho život opravdu nebyl žádné peříčko, a pokud byste si ještě rádi doplnili informace o jeho životě, určitě jich na internetu naleznete spoustu.